قصه کوک سه تار قسمت چهارم


دستگاه شور

در ردیف مـــــــــــــــــیرزا عبدلله کوک پیشنهادی برای دستگاه شور
دو سل دو فا است ( شـــــــــور سل ) . که کوک بسیار مناسبی نیز
مـی باشد و من نیز اکثر مــــواقع از این کوک برای شـــــــور نوازی
استفاده میکنم . اما گاهــــــی هم پیش می آید که از شور لا برای شور
نوازی استفاده میکنم یعنی کوک دو سل لا ر . اجرای دســتگاه شور
با این شرایط کمی دشوارتر از زمانی است که شور سل مینوازید اما
زیـــبایی خاصی دارد...

مطالب بیستر

قصه کوک سه تار قسمت سوم

با سلام

در مطلب قبلی نحوه کوک سه تار با مبنا های گوناگون نوشته شد . در این پست
در مورد انواع کوک  ها برای سه تار می نویسم ، منتها قبل از آن باید اشاره کنم
که شما باید همواره بیاد داشته باشید که :
۱:  همیشه نام سیم اول سه تار برای تمام دستگاه ها دو است و تغییر نمی کند.
۲ : سیم اول سه تار ممکن است فرکانس های مختلفی داشته باشد اما ما آن را
همیشه دو فرض می کنیم و بر مبنای آن سیم های دیگر را کوک  می کنیم . حالا
ممکن است در واقعیت صدای سیم اول لا ، سی بمل و هر فرکانس دیگری باشد،...

مطالب بیستر

قصه کوک سه تار قسمت دوم

با سلام

 مناسب است که کاسه طنینی شان از سه تار های معمول کوچک تر است .
اما برای سه تار هایی با کاسه بزرگتر بهتر است مبنای کوک را تغییر دهیم . برای
نمونه این بارنُت لا یا A در دیاپازُن را مبنا قرار میدهیم ، یعنی  دو ، سل ، دو  دو
(به ترتیب) لا  ، می ، لا ، لا  می شوند .این کار باعث می شود سه تار طنینی زیبا
تر به نسبت قبل  داشته باشد .

***

جالب است بدانید که ما می توانیم با مبناهای مختلف ساز را کوک کنیم تا به صدای
دلخواهمان از ساز دست پیدا کنیم ...

مطالب بیستر

قصه کوک سه تار قسمت اول

با سلام

یک نوازنده ساز باید بتواند به تنهایی ساز خود را کوک کند، اما چگونه ؟
! این
سوالی است که بسـیاری از جواب دادن آن طفره می روند و می گویند آنقدر باید
گوشت را قوی کنی تا یاد بگیری(حالا چگونه گوشمان را قوی کنیم! نمی گویند)
یا اینکه کار هر کسی نیست و باید استاد، این کار را انجام دهد و غـیره ..من به
شخصه اصـلا به اینـگونه حرف  و حدیث هایـی که به یکباره از سوی مـدرسـین
سه تار بیان می شـود ، اعـتقادی نـدارم و بـاورم بر ایـن اسـت اگـر کسی با تمام
وجـود...

مطالب بیستر

ساز سه تار

با سلام
در این مقاله به معرفی ساز سه تار میپردازیم.
سال گذشته در شبکه فیس بوک پیجی تحت عنوان “قصه کوک” ایجاد کرده و
در خــصوص نحوه کوک سه تار نوشـته بودم . امـا چند ماه بعد تصمیم به لغو
عضـویت کـامل از آن شـبکه گـرفـتم و حـالا تصمیـم دارم منسجــم تر از قـبل این
مهم را دنبال کنم . در این پست به عنوان گام اول ساز سه تار را از دیدگاه کتاب
ساز شناسی ساز ایرانـی به تالیــف ( ارفع اطرائی و محمدرضا درویــشی ) را
می نویســــم ، البته با کــمی دخل و تــصرف ...

مطالب بیستر

برگ سبز شماره ۹۹

برگ سبز شماره ۹۹

 

خواننده:خوانساری

دستگاه:سه گاه

شاعر:فروغی بسطامی

نوازنده:شریف

box download

مطالب بیستر

برگ سبز شماره ۹۸ قسمت دوم

برگ سبز شماره ۹۸ قسمت دوم

 

خواننده:خوانساری

دستگاه:همایون

شاعر:حافظ

نوازنده:محجوبی

box download

مطالب بیستر

برگ سبز شماره ۹۸

برگ سبز شماره ۹۸

 

خواننده:خوانساری

دستگاه:همایون

شاعر:حافظ

نوازنده:محجوبی

box download

مطالب بیستر

برگ سبز شماره ۹۷

برگ سبز شماره ۹۷

 

خواننده:قوامی

آواز:بیات ترک

شاعر:؟

box download

مطالب بیستر

برگ سبز شماره ۹۶

برگ سبز شماره ۹۶

 

خواننده:قوامی

دستگاه:سه گاه

شاعر:؟

نوازنده:.رزنده

box download

مطالب بیستر