موسیقی فاخر ایرانی

                                                به نام خالق زیبایی ها

سایت موسیقی فاخرایرانی با هدف ترویج موسیقی اصیل ایرانی وارد

عرصه مجازی شده است.این سایت میکوشد تا با شناساندن

 

اساتید و بزرگان این عرصه به نسل جدید که تا حدودی با این اساطیر

تاریخ موسیقی ایرانی ناآشنا هستند گام بزرگی را در این راستا بردارد.

 

همچنین برای آشنایی بیشتر با موسیقی فاخرایرانی مطالبی در این سایت

قرار خواهد گرفت که خواندن آن خالی از لطف نخواهد بود.

 

 

سعی بر این داریم تا با معرفی یکسان و بی غرض اسطوره های

موسیقی اصیل ایرانی این مهم را تحقق بخشیم.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این سایت به بخش درباره ما مراجعه کنید.

 

 

سپاس از حمایتتان